Her kommer en presentasjon over kennelens Grønlandshunder. 
Vi har pr idag 14 hunder på kennelen hvorav 13 er Grønlandshunder. 
Suki, Pocahontas, Gentleman, Daik, Luna, Myra, Tesla, Tequila, Whisky, Nato, Kodiak, Vodka, Huskyen Dex, og Qallik